Lakástakarékpénztár
LakásTakarékPénztár tanácsadás
Központban a pénzügyek
+36-20-2247-819 szakerto@penzugyikozpont.hu

Lakáskassza fogalomtár


Főoldal >> Lakáskassza fogalomtár

Értékelési fordulónap: A kiutalási időszak első napja, amikor a lakás-takarékpénztár meghatározza, a kiutalási összeget, valamint az egyes szerződések értékszámát, és az értékszám nagysága alapján sorrendet állít fel a lakás-előtakarékoskodók között.

Értékszám: A lakás-takarékpénztár által meghatározott, a szerződő megtakarítási teljesítményének mérésére szolgáló szám. Az értékszám növekedésének üteme, a megtakarítások elhelyezésének időpontjától és összegétől függ.

Felmondás: A lakás-előtakarékoskodó a megtakarítási idő alatt a szerződést írásban bármikor felmondhatja (felmondási idő 3 hónap). Négy évnél korábbi időpontban történő felmondás esetén az Ügyfél nem jogosult az állami támogatásra és annak kamataira. Csak a saját befizetéseit és a megtakarítás kamatait kaphatja meg.

Kedvezményezett módosítás: A kiutalás elfogadásáig a kedvezményezett személye bármikor módosítható, törölhető, amennyiben a kedvezményezett a lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója.

Kiutalási időszak: Az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó három hónap.

Megosztás: A Lakás-takarékpénztár írásbeli jóváhagyásával a szerződés kérelmenként, két szerződésre megosztható, amennyiben az új szerződő az eredeti lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója.

Módozatváltás: Termékcsaládon belül lehetőség van a módozatváltásra,

Összevonás: A lakás-előtakarékoskodó vagy több lakás-előtakarékoskodó kérelmezheti szerződéseinek egy lakás-előtakarékoskodó, és/vagy egy kedvezményezett javára történő összevonását, ha az összevonandó szerződések lakás-előtakarékoskodója/i egymás közeli hozzátartozói. Csak azonos kamatozású módozatok összevonása lehetséges.

Szerződés átruházás: A szerződést az eredeti lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója folytathatja, amennyiben erről jogerős bírósági, hatósági határozat, vagy a korábbi és az új tulajdonos írásos nyilatkozata szükséges. Az elő-takarékoskodó halála esetén a kedvezményezett, vagy annak hiányában az örökösök folytathatják a szerződést.

Szerződéses összeg: A saját befizetés, az állami támogatás, a betéti kamat és lakáscélú kölcsön összege.

Szerződéses összeg csökkenése: Bármikor csökkenthető a módozat szerinti minimális szerződéses összegig, amennyiben kisebb összeg is elegendő a cél megvalósításához vagy az ügyfélnek nehézséget okoz a vállalt havi megtakarítás összege.

Szerződéses összeg emelése: Amennyiben az ügyfél a megtakarítási időszak alatt havonta nagyobb összeget tud félretenni, a szerződéses összeg bármikor emelhető a módozat szerinti maximális szerződéses összeg figyelembe vétele mellett.

Betétfizetés átmeneti felfüggesztése: A lakás-előtakarékoskodó kérheti a lakástakarék szerződés betétfizetésének átmeneti felfüggesztését, a megtakarítási időszaka alatt akár többszöri alkalommal is. Egy betétfizetés felfüggesztés maximum 1 évig tarthat. A betétfizetés felfüggesztése ideje beleszámít a megtakarítási időbe! A betétfizetés felfüggesztésű szerződések megtakarítási ideje sem haladhatja meg a 120 hónapot. A 10 év megtakarítási időszakot meghaladóan befizetett megtakarításra már nem jár az állami támogatás. Amennyiben a lakástakarék szerződés számlanyitási díj kedvezménnyel került megkötésre, és a vállalt feltételek közt a havi rendszeres betét fizetés szerepel, úgy a lakás-előtakarékoskodó a betétfizetés átmeneti felfüggesztése esetén a vállalást megszegi, ezért az Erste Lakástakarék Zrt. utólagosan jogosult megterhelni a megtakarítást az elengedett számlanyitási díj kedvezmény mértékével.